Skąd się bierze dobre życie, szczęście, radość? Nasi bracia odkryli, że jest to związane z darem powołania, jakie otrzymuje człowiek od Pana.