Skoro tak wygląda świat, to jak wielki i wspaniały musi być jego Stwórca? Wsłuchajmy się piękno tego świata i dziękujmy Bogu, za Jego hojność.