Kto wie? Może ten numer skłoni Cię do pójścia śladem św. Franciszka, który był tak zakochany w Jezusie, że świata poza Nim nie widział?