Stygmatyzacja św. Franciszka łączyła się z fizycznym bólem, ale nade wszystko objawiła jego miłość do Chrystusa.