Warto jest marzyć i dążyć ku realizacji tych marzeń razem z Jezusem. Potrzeba nam przede wszystkim pragnąć, aby Boża Wola była naszą wolą.