Żyjemy w cudownym czasie, kiedy mija już 100. rocznica objawień fatimskich. W nim z lepszą świadomością możemy poznawać naszą Mamę Maryję.

Żyjemy w cudownym czasie, kiedy mija już 100. rocznica objawień fatimskich. W nim z lepszą świadomością możemy poznawać naszą Mamę Maryję.