Milczenie to nie tylko brak hałasu, lecz przede wszystkim stan wewnętrznego uporządkowania i harmonii, w którym możemy usłyszeć głos Boga.