Rady ewangeliczne to dar dla wszystkich członków Kościoła i każdy w sposób zgodny ze swoim powołaniem może z niego korzystać.